HỌC TIẾNG ANH ONLINE

THƯ VIỆN

DỰ BÁO THỜI TIẾT HÀ NỘI

Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi

Danh ngôn

Tìm kiếm

Web GD&ĐT

Từ điển


Tra theo từ điển:WEB LIÊN KẾT

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Ngô Anh Tuấn

  De thi Olympic Anh 5

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Anh
  Ngày gửi: 19h:10' 18-05-2015
  Dung lượng: 233.5 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 1 người (Ngô Anh Tuấn)
  ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - LỚP5
  NĂM HỌC: 2010-2011(Thời gian: 40 phút)


  PHẦN I: NGHE HIỂU
  10 Câu
  10 điểm
  
  Bài tập1: Em hãy nghe và khoanh tròn đáp án A, B hoặc C
  ví dụ: Linda is from ....................
  A. England B. Singapore C. America
  1. There are.................................seasons
  A. 2 B.3 C. 4
  2. He likes ........................
  A. Art B. Music C. English
  3. My father is a ... ................
  A. teacher B. worker C. farmer
  4. Her friends are playing...............................
  A.volleyball and badminton B.badminton and football C.volleyball and football
  5.He can speak ...........................
  A. English and Vietnamese B.Chinese and Vietnamese C.Chinese and English
  Bài tập 2: Em hãy nghe đoạn văn và đánh dấu (V) vào ô trống các câu đúng(T) hoặc sai(F)theo nội dung bài văn.
  ví dụ:
  statements
  T
  F
  
  She is Vietnamese
  (
  
  
  
  statements
  T
  F
  
  1.The students are studying in their class
  
  
  
  2.They are talking about games to play.
  
  
  
  3. They are going to play hide-and-seek.
  
  
  
  4. They want Minh and Peter to play with them.
  
  
  
  5. Hoa and Nam are not friends.
  
  
  
  
  PHẦN II : KIẾN THỨC NGÔN NGỮ
  20 Câu
  10 điểm
  
  Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn từ khác với các từ còn lại

  Ví dụ: 1. A. shirt B.dress C letter D. blouse

  1. A. January B. July C.day D. April
  2. A. father B.worker C.farmer D. driver
  3. A. brown B.blue C.white D. big
  4. A.usually B. sometimes C.always D. happy
  5. A.circus B.park C. pet D.hotel

  Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau sử dụng các tranh gợi ý

  Ví dụ: I like eating hamberger very much

  
  
  
  1.I’m reading books in the .................................


  
  
  
  2. My father is an....................................


  
  
  
  3. My .............................has four people


  
  
  
  4. We always eat.......................for dinner


  
  
  
  5. In spring I sometimes.........................a bike


  
  
  
  Bài tập 3 : Em hãy nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B
  ví dụ:
  1. what’s your name? My name’s Hoa

  A
  B
  
  1.Hi,Lan.What are you doing?
  a.I’m reading a book about Santa Claus
  
  2.What are you reading?
  b. No. It isn’t
  
  3.Is it interesting?
  c. I don’t know what to do.Can you tell me?
  
  4.Why don’t you do anything more interesting?
  d. Yes. That’s great ideal.
  
  5.Let’s play football?
  e. I’m reading.
  
  Em hãy ghi đáp án vào ô sau:
  1............. 2............. 3............. 4.............. 5..............

  Bài tập 4: Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau sử dụng các từ cho sẵn
  where last yes festival were
  A: When was the English Song(1)......................?
  B: (2)....................Saturday
  A: (3) ................. was it held?
  B: It was held in the park near our school
  A: (4)........................there many students at the festival? B: (5)........................., there were.

  PHẦN III : ĐỌC HIỂU
  10 Câu
  10 điểm
  
  Bài tập 1: Em hãy đọc và hoàn thành đoạn văn sau bằng cách khoanh tròn đáp án A, B hoặc C.
  Xuan lives (1)...........Ho Chi Minh City (2)............her parents and her brother. She lives on Nguyen Du street. Her house is small but beautiful. There (3)........... alot of trees around her house. In front of her house, there is a small yard. Xuan and her brother like to (4)............... badminton there
   
  Gửi ý kiến

  5D album